Wijziging modelvliegregeling d.d. 30-10-2015

Belangrijk! Betreft een wijziging van de modelvliegregeling zoals voor ons van toepassing

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_30-10-2015